RS306 1250V系列

● 性能参考:UL248.13/IEC60269-4
● 额定电压:AC1250V(IEC)/DC1000V(UL 01#~2#管)
● 额定电流:32A~1100A
● 使用类别:aR                        
● 分断能力:AC 100kA/DC 50kA(时间常数10ms) 
● 符合RoHS,CE,其大发88手机官网下载01、1#管通过UL认证。
   本产品为螺栓连接式部分范围保护用熔断器,具有低I2t、强限流能力、高分断能力等特点,适用于适合轨道交通、电动汽车、船舶等行业应用。可以作为储能系统、动力系统、导线及其他器件和设备的短路过电流以及后备保护。

RS306 1250V系列 点击技术支持下载规格书

型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
RS306-01-T5Z-32A1250V 32 73 450 10 安装螺栓 M8 推荐扭矩 11N.m
RS306-1-T5Z-160A1250V 160 2800 19000 50 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-1-T5Z-200A1250V 200 5000 31500 60 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-1-T5Z-250A1250V 250 9000 60000 68 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-1-T5Z-315A1250V 315 16000 107000 81 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-01-T5Z-40A1250V 40 138 850 12 安装螺栓 M8 推荐扭矩 11N.m
RS306-1-T5Z-350A1250V 350 22000 145500 86 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-1-T5Z-400A1250V 400 32000 214500 92 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-01-T5Z-50A1250V 50 255 1580 14 安装螺栓 M8 推荐扭矩11N·m
RS306-01-T5Z-63A1250V 63 435 2660 18 安装螺栓 M8 推荐扭矩 11N.m
RS306-1-T5Z-450A1250V 450 44500 297000 99 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-01-T5Z-80A1250V 80 770 4730 22 安装螺栓 M8 推荐扭矩 11N.m
RS306-1-T5Z-500A1250V 500 62000 414500 103 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-01-T5Z-100A1250V 100 1250 7620 28 安装螺栓 M8 推荐扭矩 11N.m
RS306-1-T5Z-550A1250V 550 82000 548000 109 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-01-T5Z-125A1250V 125 2220 13600 33 安装螺栓 M8 推荐扭矩 11N.m
RS306-01-T5Z-160A1250V 160 4200 25600 40 安装螺栓 M8 推荐扭矩 11N.m
RS306-01-T5Z-200A1250V 200 5200 40000 44 安装螺栓 M8 推荐扭矩 11N.m
RS306-01-T5Z-250A1250V 250 12500 76500 60 安装螺栓 M8 推荐扭矩 11N.m
RS306-3-T5Z-315A1250V 315 12500 97200 94 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-01-T5Z-315A1250V 315 25200 155000 68 安装螺栓 M8 推荐扭矩 11N.m
RS306-01-T5Z-350A1250V 350 35200 216000 73 安装螺栓 M8 推荐扭矩 11N.m
RS306-01-T5Z-400A1250V 400 50500 309000 82 安装螺栓 M8 推荐扭矩 11N.m
RS306-2-T5Z-250A1250V 250 9000 61000 72 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-T5Z-315A1250V 315 17000 112000 85 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-T5Z-315A1250V 315 17000 112000 85 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-T5Z-350A1250V 350 22000 150000 92 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-T5Z-400A1250V 400 32000 210000 100 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-T5Z-450A1250V 450 45000 298000 108 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-T5Z-500A1250V 500 61000 402000 115 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-T5Z-550A1250V 550 80000 521000 122 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-T5Z-630A1250V 630 114000 744000 135 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-T5Z-700A1250V 700 160000 1043000 141 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-T5Z-800A1250V 800 240000 1562000 155 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-3-T5Z-350A1250V 350 16600 129000 103 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-3-T5Z-400A1250V 400 22900 177000 110 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-3-T5Z-450A1250V 450 32100 249000 124 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-3-T5Z-500A1250V 500 42900 333000 133 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-3-T5Z-550A1250V 550 58000 449000 147 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-3-T5Z-630A1250V 630 84800 657000 160 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-3-T5Z-700A1250V 700 121000 934000 167 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-3-T5Z-800A1250V 800 181000 1400000 175 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-3-T5Z-900A1250V 900 265000 2060000 186 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-3-T5Z-1000A1250V 1000 366000 2840000 196 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-3-T5Z-1100A1250V 1100 511000 3960000 200 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
RS306-1-Q5Z-160A1250V 160 2800 19000 50 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-1-Q5Z-200A1250V 200 5000 31500 60 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-1-Q5Z-250A1250V 250 9000 60000 68 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-1-Q5Z-315A1250V 315 16000 107000 81 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-1-Q5Z-350A1250V 350 22000 145500 86 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-1-Q5Z-400A1250V 400 32000 214500 92 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-1-Q5Z-450A1250V 450 44500 297000 99 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-1-Q5Z-500A1250V 500 62000 414500 103 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-1-Q5Z-550A1250V 550 82000 548000 109 安装螺栓 M10 推荐扭矩(21±1)N·m
RS306-2-Q5Z-250A1250V 250 9000 61000 72 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-Q5Z-315A1250V 315 17000 112000 85 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-3-Q5Z-315A1250V 315 12500 972000 94 安装螺栓 M12 推荐扭矩(38±1)N·m
RS306-3-Q5Z-350A1250V 350 16600 129000 103 安装螺栓 M12 推荐扭矩(38±1)N·m
RS306-2-Q5Z-350A1250V 350 22000 150000 92 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-Q5Z-400A1250V 400 32000 210000 100 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-Q5Z-450A1250V 450 45000 298000 108 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-Q5Z-500A1250V 500 61000 402000 115 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-Q5Z-550A1250V 550 80000 521000 122 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-Q5Z-630A1250V 630 114000 744000 135 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-Q5Z-700A1250V 700 160000 1043000 141 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-2-Q5Z-800A1250V 800 240000 1562000 155 安装螺栓 M10 推荐扭矩(32±1)N·m
RS306-3-Q5Z-400A1250V 400 22900 177000 110 安装螺栓 M12 推荐扭矩(38±1)N·m
RS306-3-Q5Z-450A1250V 450 32100 249000 124 安装螺栓 M12 推荐扭矩(38±1)N·m
RS306-3-Q5Z-500A1250V 500 42900 333000 133 安装螺栓 M12 推荐扭矩(38±1)N·m
RS306-3-Q5Z-550A1250V 550 58000 449000 147 安装螺栓 M12 推荐扭矩(38±1)N·m
RS306-3-Q5Z-630A1250V 630 84800 657000 160 安装螺栓 M12 推荐扭矩(38±1)N·m
RS306-3-Q5Z-700A1250V 700 121000 934000 167 安装螺栓 M12 推荐扭矩(38±1)N·m
RS306-3-Q5Z-800A1250V 800 181000 1400000 175 安装螺栓 M12 推荐扭矩(38±1)N·m
RS306-3-Q5Z-900A1250V 900 265000 2060000 186 安装螺栓 M12 推荐扭矩(38±1)N·m
RS306-3-Q5Z-1000A1250V 1000 366000 2840000 196 安装螺栓 M12 推荐扭矩(38±1)N·m
RS306-3-Q5Z-1100A1250V 1100 511000 3960000 200 安装螺栓 M12 推荐扭矩(38±1)N·m
型号 额定电流A 弧前 熔断 功耗W 安装扭矩
RS306-3-S5P-315A1250V 315 12500 972000 94 安装螺栓 M12 推荐扭矩(46±2)N·m
RS306-01-S5P-50A1250V 50 255 1580 14 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-01-S5P-63A1250V 63 435 2660 18 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-01-S5P-80A1250V 80 770 4730 22 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-01-S5P-100A1250V 100 1250 7620 28 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-01-S5P-125A1250V 125 2220 13600 33 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-3-S5P-350A1250V 350 16600 129000 103 安装螺栓 M12 推荐扭矩(46±2)N·m
RS306-3-S5P-400A1250V 400 22900 177000 110 安装螺栓 M12 推荐扭矩(46±2)N·m
RS306-01-S5P-160A1250V 160 4200 25600 40 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-01-S5P-200A1250V 200 6800 42000 50 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-01-S5P-250A1250V 250 12500 76500 60 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-01-S5P-315A1250V 315 25200 155000 68 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-01-S5P-350A1250V 350 35200 216000 73 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-01-S5P-400A1250V 400 32000 214500 92 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-1-S5P-160A1250V 160 2800 19000 50 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-1-S5P-200A1250V 200 5000 31500 60 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-1-S5P-315A1250V 315 16000 107000 81 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-1-S5P-350A1250V 350 22000 145500 86 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-1-S5P-450A1250V 450 44500 297000 99 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-1-S5P-250A1250V 250 9000 60000 68 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-1-S5P-400A1250V 400 32000 214500 92 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-1-S5P-500A1250V 500 62000 414500 103 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-1-S5P-550A1250V 550 82000 548000 109 安装螺栓 M8 推荐扭矩(10±1)N·m
RS306-2-S5P-250A1250V 250 9000 61000 72 安装螺栓 M10 推荐扭矩(26±1)N·m
RS306-2-S5P-315A1250V 315 17000 112000 85 安装螺栓 M10 推荐扭矩(26±1)N·m
RS306-2-S5P-350A1250V 350 22000 150000 92 安装螺栓 M10 推荐扭矩(26±1)N·m
RS306-2-S5P-400A1250V 400 32000 210000 100 安装螺栓 M10 推荐扭矩(26±1)N·m
RS306-2-S5P-450A1250V 450 45000 298000 108 安装螺栓 M10 推荐扭矩(26±1)N·m
RS306-2-S5P-500A1250V 500 61000 402000 115 安装螺栓 M10 推荐扭矩(26±1)N·m
RS306-2-S5P-550A1250V 550 80000 521000 122 安装螺栓 M10 推荐扭矩(26±1)N·m
RS306-2-S5P-630A1250V 630 114000 744000 135 安装螺栓 M10 推荐扭矩(26±1)N·m
RS306-2-S5P-700A1250V 700 160000 1043000 141 安装螺栓 M10 推荐扭矩(26±1)N·m
RS306-2-S5P-800A1250V 800 240000 1562000 155 安装螺栓 M10 推荐扭矩(26±1)N·m
RS306-3-S5P-450A1250V 450 32100 249000 124 安装螺栓 M12 推荐扭矩(46±2)N·m
RS306-3-S5P-500A1250V 500 42900 333000 133 安装螺栓 M12 推荐扭矩(46±2)N·m
RS306-3-S5P-550A1250V 550 58000 449000 147 安装螺栓 M12 推荐扭矩(46±2)N·m
RS306-3-S5P-630A1250V 630 84800 657000 160 安装螺栓 M12 推荐扭矩(46±2)N·m
RS306-3-S5P-700A1250V 700 121000 934000 167 安装螺栓 M12 推荐扭矩(46±2)N·m
RS306-3-S5P-800A1250V 800 181000 1400000 175 安装螺栓 M12 推荐扭矩(46±2)N·m
RS306-3-S5P-900A1250V 900 265000 2060000 186 安装螺栓 M12 推荐扭矩(46±2)N·m
RS306-3-S5P-1000A1250V 1000 366000 2840000 196 安装螺栓 M12 推荐扭矩(46±2)N·m
RS306-3-S5P-1100A1250V 1100 511000 3960000 200 安装螺栓 M12 推荐扭矩(46±2)N·m推荐产品

版权所有 Copyright@ 2007-2017 大发88手机官网下载 摩高互动